změna autoškoly

Kdy přemýšlet o změně autoškoly?

  • Nevhodné chování instruktora (hrubé, urážlivé, ponižující, arogantní, ...)
  • Zkracené vyučovací hodiny (méně 45 min)
  • Nízká frekvence výcviku (méně než 1-2 jízdy týdně)

  • Protahování výcviku (více než 3-4 měsíce)
  • Oddalování zápisu na závěrečné zkoušky ( „nejsou termíny..." )
  • Opakované zkoušky stále s neúspěchem
  • Nespokojenost s autoškolou

 

V takových případech je změna autoškoly je někdy tím nejlepším řešením, když se vám její výběr na začátku nepovedl.

Pokud se vám napoprvé nepodaří vybrat tu nejlepší autoškolu, nezoufejte. Nejste první a bohužel ani poslední. Vůbec nic však ještě není ztraceno. Změnit autoškolu můžete dle zákona, jak během započatého výcviku, tak i po neúspěšném provedení zkoušek. Autoškola je poté povinna vám tento přestup umožnit a navrátit vám peníze za nedokončený výcvik. Na přestupu do jiné autoškoly není nic špatného a naopak často bývá tím jediným a nejlepším řešením!

Důležité je si uvědomit, že autoškola je tu pro vás, ne vy pro ni. Měla by pro vás být seriózním a důvěryhodným partnerem. Pokud nejste spokojeni s přístupem a kvalitou, neváhejte se ozvat! Předně, jde o vaše bezpečí, vaše peníze a váš výcvik, který vás má kvalitně připravit na budoucí bezpečné cesty. A že vaše autoškola není slušná, kvalitní či profesionální? To přeci není vaše chyba. Bohužel, nekvalitní výcvik nebo přemíra stresu či strachu představuje velké riziko. Apatie nebo rezignace tak není na místě! Neváhejte jednat, dokud je čas.

Přestoupit můžete kdykoli i během zkoušek

Přestoupit do jiné autoškoly můžete kdykoliv během započatého výcviku stejně jako i po neúspěšném absolvování zkoušky. Pokud se vám u závěrečných zkoušek nedaří na vině nemusí být pouze váš stres s kterým můžete pracovat, ale také nekvalitní výcvik a výuka. Zvažte možnost přechodu do jiné autoškoly. Zakoupíte si pár doplňkových jízd, procvičíte potřebné, získáte sebevědomí a třeba i ještě ušetříte za poplatky při opakování zkoušek. Neváhejte přestoupit jinam.

 

 

Přestupujeme do nové autoškoly

1. Vyberte si kvalitní autoškolu

Vybrat kvalitní autoškolu tak není jednoduché, ale stále velmi důležité! Vyberte si kvalitní autoškolu a zajděte ji osobně navštívit. Domluvte se zda by bylo možné dokončit zde váš výcvik, proberte, jak jste daleko ve výcviku, jak se cítíte za volantem, kolik budete doplácet apod. Neváhejte se poradit o dalším postupu.

2. Finanční vyrovnání (přeplatek, doplatek, storno)

Následně požádejte vaši současnou autoškolu o přechod do jiné autoškoly. Vaše autoškola vám napočítá odjeté jízdy a teoretické hodiny. Následně vám vrátí zbytek kurzovného nebo doplatíte neuhrazenou část již absolvovaného výcviku. Některé autoškoly účtují také storno poplatek na pokrytí administrativních výdajů spojených s vaším přestupem.

3. Potřebné dokumenty z autoškoly

Dále je vám vaše autoškola povinna předat níže uvedené dokumenty, které dále předáte v nové autoškole, kde budete pokračovat ve výcviku nebo závěrečných zkouškách.

  • Žádost o přijetí k výcviku (původní přihláška do autoškoly)
  • Potvrzení zdravotní způsobilosti (lékařská prohlídka)
  • Potvrzení o absolvovaném výcviku (vystaví autoškola, z které odcházíte)

4. Dokončení výcviku i zkoušek v nové autoškole

Při přechodu do nové autoškoly nebudete platit již celý výcvik. Uhradíte pouze dodatečné jízdy, které vám zbývají k dokončení výcviku (dle evidence na vaší žádosti o výcvik). A pokud máte již výcvik dokončený a zbývá jen složit zkoušky? Připravte se na dokoupení několika doplňkových jízd, abyste se seznámili s novým instruktorem, jeho vozem a bylo možné objektivně posoudit úroveň vašich znalostí a dovedností z předchozího výcviku a doporučení dalšího postupu.

5. Pozor na termíny a lhůty

Podle zákona nesmí uplynout od zahájení výuky a výcviku k ukončení doba delší než 18 měsíců. K závěrečné zkoušce se musíte přihlásit do 18 měsíců od začátku výcviku. Zkouška musí být poté složena nejpozději do 6 měsíců od prvního neúspěšného pokusu. Jinak kurz propadá a je nutné absolvovat výuku a výcvik znova od začátku. Opakovat zkoušku můžete nejdříve za 5 pracovních dní od posledního pokusu.

18 měsíců na dokončení výcviku (od data podání přihlášky k výcviku)
6 měsíců na složení závěrečné zkoušky (od data první uskutečněné zkoušky)

6. Storno poplatky a sankce

Při přestupu do jiné autoškoly, vám může vaše původní autoškola naúčtovat storno poplatek. Vždy však záleží na konkrétní autoškole. Případný storno poplatek by měl být vždy uveden v ceníku, obchodních podmínkách či smlouvě. Obvyklá výše může být do 500 Kč na pokrytí administrativních výdajů autoškoly s vaším přestupem. Vyšší sankce mohou být v rozporu s dobrými mravy. Pokud se storno poplatek pohybuje v řádu tisíců doporučujeme se obrátit se stížností na místním obecní úřad nebo magistrát.

 

Související legislativa

Zákon č. 247/2000 Sb., §30 odst. 2

(2) V případě předčasného ukončení výuky a výcviku žadatele u provozovatele autoškoly může žadatel pokračovat ve výuce a výcviku u jiného provozovatele autoškoly. V takovém případě je provozovatel autoškoly povinen žadateli vystavit potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku. Podrobnosti potvrzení stanoví prováděcí právní předpis.

 

 

zpět

 

Přihlášení