KURZY PRO PŘEPRAVY ADR

Základní kurzy pro přepravu v kusech nebo volně loženém stavu, rozšíření na cisterny, obnovy platnosti po 5-ti letech a školení osob podílejících se na přepravě (baliči, nakládci, disponenti ap.) Tyto kurzy jsou vždy o víkendu, od pátku do neděle. V Litvínově tyto kurzy realizujeme již téměř 20 let od roku 2004 ve spolupráci s jedničkou v oboru dopravního vzdělávání, poradenskou společností DEKRA CZ a.s. a to jako regionální školicí středisko pro Ústecký kraj.

 

   Termíny kurzů v roce 2023

27.01. - 29.01. 23.06. - 25.06.
24.02. - 26.02. 22.09. - 24.09.
24.03. - 26.03. 20.10. - 22.10.
28.04. - 30.04. 24.11. - 26.11.
26.05. - 28.05. 15.12. - 17.12.
  • Celé třídenní školení se týká řidičů, kteří absolvují nové, základní školení, příp. mají propadlé osvědčení. Pokud řidič obnovuje platné osvědčení, nebo rozšiřuje o další třídy, pak školení, včetně zkoušky, trvá 2 dny (druhý a třetí). Školení tzv. "osob podílejích se na přepravě" podle kap. 1.3 Dohody ADR trvá jeden den (druhý).
  • Neodkládejte termín obnovovacího kurzu na poslední chvíli a dejte si časovou rezervu pro případ eventuálního neúspěchu při zkoušce. Dohoda ADR povoluje obnovu po 5-ti letech v posledním roce s tím, že se původní platnost nezkracuje
  • Od 1.září 2022 Ministerstvo dopravy zavedlo zpoplatnění zkoušky ve výši 200 Kč formou kolku, který se lepí na zkušební protokol řidiče.

  

   Ceník kurzů 

   1. Školení řidičů zúčastněných na silniční přepravě nebezpečných věcí ADR

  cena bez DPH celkem
1.a) základní kurz necisternová přeprava - všechny třídy kromě 1 a 7 5 702,78 Kč 6 900 Kč
1.b) nástavba - cisternová přeprava 2 479,34 Kč 3 000 Kč
                    - za každou třídu pro cisternovou přepravu 1 157,20 Kč 1 400 Kč
1.c) nástavba pro třídu 1 a třídu 7 4 297,52 Kč 5 200 Kč

   2. Školení řidičů ADR - obnovovací kurz po 5 letech

  cena bez DPH celkem
2.a) obnovovací kurz necisternová přeprava - všechny třídy kromě 1 a 7 3 719,01 Kč 4 500 Kč
2.b) nástavbový kurz pro třídu 1
2 809,92 Kč 3 400 Kč
2.c) nástavbový kurz pro třídu 7
2 809,92 Kč 3 400 Kč
2.d) cisternová přeprava 2 479,34 Kč 3 000 Kč

   3. Školení osob podílejících se na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi dle kap. 1.3. ADR

  cena bez DPH celkem
3.a) základní školení pro přepravu v kusech, volně ložených a cisternovými vozidly 2 066,12 Kč 2 500 Kč

Pro další informace volejte na tel.  731 814 402 - paní Jindřiška Mašková

nebo SMS na 704 278 309 (zavoláme zpět)

 

      Přihláška

Způsob platby: *

Typ školení: *

Přihlášení