Vydání ŘP

Závěrečné zkoušky jste úspěšně zvládli a teď už chcete co nejdříve dostat svůj vytoužený řidičák. Co pro to musíte ještě udělat? Jen malé upozornění - v současnosti platí právní výklad zákona v tom smyslu, že dokud vám příslušný úřad nevydá řidičský průkaz, nesmíte řídit motorové vozidlo. Je to z toho důvodu, že za okamžik udělení řidičského oprávnění se považuje okamžik vydání řidičského průkazu fyzicky do rukou jeho držitele. Co naplat, že v den, kdy vám bude vydán, se na něm bude skvět jako datum jeho vydání den, kdy jste podali žádost o jeho vydání. Je to takový malý český "Kocourkov", na rozdíl třeba od Německa, kde úspěšný žadatel po zkoušce do hodiny odchází i s řidičákem. Ostatně, i tak tomu u nás kdysi bývalo........

         

 

zpět

Přihlášení