vydání řp

Jaké doklady je nutné mít s sebou?
K žádosti o vydání řidičského průkazu, která se již s vyplněnými údaji tiskne z počítače na přepážce a kterou žadatel podává osobně, musí být přiložen:
• platný doklad totožnosti žadatele ve smyslu § 36 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb.
• doklad prokazující obvyklé bydliště žadatele, který nemá na území České republiky trvalý pobyt nebo návrh jiného důkazního prostředku k jeho prokázání /viz § 109 odst. 8 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb./
• čestné prohlášení žadatele /viz § 109 odst. 8 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb./
• čestné prohlášení žadatele /viz § 92 odst. 3 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb./
• originál žádosti o přijetí k výuce a výcviku u žadatelů o první řidičský průkaz
• originál lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u žadatelů o první řidičský průkaz

Žadatel je povinen převzít řidičský průkaz osobně, případně prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

žádost o vydání řidičského průkazu se tiskne na tiskárně počítače na přepážce, nelze ji vyplnit ručně.
oznámení ztráty řidičského průkazu zde

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?
• správní poplatek za vydání řidičského průkazu činí 200 Kč

Poplatek se nevybírá při výměně řidičského průkazu, kterému končí platnost a žádost je podána nejdříve 3 měsíce před stanovenou dobou platnosti, a při výměně řidičského průkazu, kterému již uplynula doba platnosti.

Poplatky hradí žadatel při podání žádosti a lze je uhradit v hotovosti na přepážce nebo bezhotovostně v kanceláři č. 101.

Jaká je lhůta pro vyřízení?
• do 20 dnů

 

zpět

 

Přihlášení