Další služby

 Přezkoušení po zákazu sk. B

Teoretická konzultace z pravidel provozu na učebně na PC + 1 hod jízdy (45 min) + závěrečná zkouška

 6.000 Kč

 1 x Kondiční jízda sk. B

Kondiční jízda před opravnou zkouškou pro zopakování znalostí a procvičení jízdních úkonů a dopravních situací - 45  min

    700 Kč

1 x kondiční jízda sk. B+E

Kondiční jízda před opravnou zkouškou pro zopakování jednotlivých jízdních úkonů, jako např. couvání apod. - 45 min

    850 Kč

 10 x Kondiční jízda sk. B

Dlouho jste nejezdili a chcete znovu začít? Balíček 10 hod pro ty, kteří si nevěří sami - 10 x 45 min

  7.000 Kč

 Opravná zkouška - test

Rezervace a objednání termínu opravné zkoušky z pravidel provozu - test na PC

       0 Kč

 Opravná zkouška - jízda

Rezervace termínu zkoušky, objednání vozidla s instruktorem a přistavení k provedení opravné zkoušky z jízdy

    400 Kč

 Přestup z jiné autoškoly

Převod výcviku nebo zkoušky, 1 hod kondiční jízdy (45 min) + provedení zkoušky

 2.000 Kč

Neomluvená hod jízdy

Neomluvená hodina řádně objednané vyučovací hodiny jízdy méně než 24 hod předem

    300 Kč

Neúčast na závěrečné zkoušce Nedostavení se k objednanému termínu závěrečné zkoušky bez řádné omluvy alespoň 1 týden předem 1.000 Kč

ceny neobsahují poplatky ve prospěch MÚ Litvínov podle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb.

 

zpět

Přihlášení