neomluvené hodiny

Nedostavením se na cvičnou jízdu nebo k vykonání závěrečné zkoušky, bez řádné omluvy předem (vyjma náhlé zdravotní indispozice nebo jiného vážného důvodu), vznikají autoškole další finanční náklady spojené s prostojem vozidla, ušlou mzdou instruktora a nebo objednáním náhradního termínu zkoušky.

 Neomluvená hod jízdy Neomluvená vyučovací hodina (45 min) řádně objednané vyučovací hodiny jízdy méně než 24 hod předem 350 Kč

 Neúčast na zkoušce

Nedostavení se k objednanému termínu závěrečné zkoušky bez řádné omluvy alespoň 1 týden předem 1.000 Kč

 

zpět

Přihlášení