DESATERO ZÁSAD BEZPEČNÉ JÍZDY

 • Desatero zásad bezpečné jízdy

 • Jezděte tak, abyste se nedostali vy ani vámi řízené vozidlo až k limitu svých možností.
 • Vždy pozorně sledujte vozovku a její nejbližší okolí.
 • Snažte se předvídat chování ostatních účastníků silničního provozu.
 • Každý jízdní úkon provádějte až po pečlivém vyhodnocení situace.
 • Své úmysly dávejte najevo zřetelně a včas.
 • Nejezděte rychle tam, kam nevidíte.
 • Zachovávejte dostatečný odstup.
 • Při plánování jízdy počítejte s dostatečnou časovou rezervou.
 • Buďte připraveni ustoupit druhým, i když pravidla hovoří ve váš prospěch.
 • Počítejte s chybami ostatních účastníků silničního provozu.

 

zpět

Přihlášení