digitální tachograf

Doby řízení řidičů v nákladní a osobní přepravě - Nařízení ES 561/2006

Doby řízení řidičů v nákladní a osobní přepravě - Nařízení ES 561/2006

Od 1.5.2006 musí být všechna nově evidovaná vozidla v Evropské unii vybavena digitálním tachografem.Tato vcelku zásadní změna klade nemalé nároky na řidiče, kteří musí umět s tachografem správně manipulovat, jinak bude každá chybná manipulace zaznamenána a při následné kontrole vyhodnocena jako porušení předpisů. Ovládání DT se přitom od analogového velmi liší a v žádném případě se nejedná o triviální úkony. Připravili jsme školení řidičů na ovládání DT a výkladem lektora o nejčastějších situacích, ve kterých bude řidič muset s DT pracovat. Řidiči, ale také administrativní pracovníci firem se tak naučí zacházet s DT, ve všech situacích, se kterými se běžně při výkonu své práce setkávají. V souvislosti s novelou zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích připomínáme, že s účinností od 1.7.2006 hrozí řidiči za porušení režimu jízdy pokuta do 10.000 Kč a 4 trestné body. To samozřejmě zahrnuje také situace, do kterých se řidič může dostat jen chybnou manipulací s DT, protože každá chyba zjištěná kontrolními orgány je vyhodnocena jako porušení režimu jízdy dle Nař. 3820/85 EK, resp. 561/2006.

Osnova školení:
Režim řidiče podle NK 561/2006, Dohody AETR a vnitrostátních předpisů - výklad, příklady - Kontrolní zařízeni - digitální tachograf - teoretické seznámeni (NR 3821/85/EHS) a praktické předvedení digitálního tachografu - diskuze a možnost vyzkoušet si ovládání všech tří typů užívaných v praxi - VDO Siemens, Stoneridge, Actia.

Cena školení:
smluvní

Objednávkový formulář:

Kontrolný kód

i

Přihlášení