Kurz defenzivní jízdy

Smyslem tohoto školení je zdokonalení odborné způsobilosti řidičů souprav těžkých nákladních vozidel nad 12 t nejvyššíopt přípustné hmotnosti z hlediska předvídání vzniku možných rizikových situací a zafixování správných návyků a úkonů tak, aby se do této situace vůbec nedostal. Vedlejším efektem je pak dosažení nižší spotřeby PHM.

Forma školení
Kurs má dvě části. První částí je teoretická příprava na naší audiovizuální učebně. Praktická část má dvě fáze. První je jízda v modelované situaci na trati, kdy lektor jen sleduje chování řidiče a to ještě před teoretickou společnou částí. Po samostatné jízdě dojde k vyhodnocení chování, návyků řidičů a následně pak se provádí druhá část a to již s postřehy a zásahy lektora. Každému řidiči je věnována individuální pozornost. Absolvent je po té seznámen se svými výsledky, jsou zdůrazněny jeho silné a slabé stránky s příslušným doporučením. Po ukončení vystavíme řidiči Odborný certifikát o absolvování kurzu, který je i s protokolem s výsledky řidiče předán zaměstnavateli.

Teoretická část
Osnova školení
• zahájení
• co dělat před vlastní jízdou
• jaký smysl dodržování zásad bezpečné jízdy
• důležité vlastnosti řidiče a předpoklady řidiče
• charakteristické rysy jednotlivých skupin účastníků provozu na pozemních komunikacích
• zásady defenzivní jízdy v různém dopravním prostředí (intravilán, dálnice...)
• zásady defenzivní jízdy v různých dopravních situací (jízda v jízdních pruzích, předjíždění, řešení dopravních situací....)
• zásady defenzivní jízdy v odlišných povětrnostních podmínkách
• znalost technických vlastností vozidla
• moderní systém y přispívající ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu (ASR, ABS, EBS apod.)
• společné modelování různých dopravních situací
• závěr a vyhodnocení

Praktická část
Praktická část
• jízda před teoretickou částí bez zásahu lektora
• jízda po absolvování teoretické části s moderováním a zásahy lektoraCena kurz

 

Cena za osobu:

4.200 Kč (vč.DPH)

Financování těchto kurzů Vám pomůžeme zajistit z prostředků EU a může být také využit jako pravidelné, roční školení řidičů s profesním průkazem. Další informace Vám rádi poskytneme při osobním jednání - tel. Jan Bittner 704 278 309

 

zpět

Přihlášení