opakované roční

Skutečnost, že je řidič držitelem profesní způsobilosti se vyznačuje zvláštním číselným kódem na zadní straně řidičského průkazu ve sloupci 12.

Číslo 95 je kód EU pro profesní způsobilost a za ním v závorce je datum platnosti - např. takto: 95 (02.10.27). To znamená, že v tomto případě končí platnost profesní způsobilosti řidiče 2.října 2027. Do tohoto data musí řidič absolvovat pět školení. Není přitom podmínkou absolvovat školení ročně. Pokud tedy jeden či dva roky zapomenete, nic se neděje. Školení si doděláte.

 

Orientační osnova pravidelných sedmihodinových školení:

1. Uložení a zajištění nákladu na vozidle, bodový systém - přestupky, pokuty
2. Defenzivní a hospodárná jízda, teorie a zásady bezpečné jízdy, vliv pneumatik na bezpečnost, faktory ovlivňující ekonomiku provozu) 
3. Pracovní režim osádek vozidla, pravidla silničního provozu 
4. Přeprava a manipulace s nebezpečnými věcmi dle ADR (přeprava omezeného množství, podlimitní množství, vyňatá množství, doklady) a přeprava dle ATP
5. Řidič obětí únavy, stres management, moderní technika motorových vozidel, dopravní nehody

 

Termíny školení v roce 2024

03.02.  24.08. 
02.03.
14.09.
30.03. 05.10.

13.04.

26.10.
04.05. 16.11.
01.06. 02.12.
13.07. 28.12.

Pro doplňující informace volejte tel. 731 814 402 - p. Jindřišku Maškovou. Každé školení musíme jako akreditované školicí středisko oznámit Krajskému úřadu v Ústí n/L nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání školení. Proto je bezpodmínečně nutné podat včas přihlášku. Školení začíná vždy v sobotu v 9 hod, není-li uvedeno v tabulce jinak.

Cena školení v roce 2024:

  cena bez DPH cena celkem
 1 řidič  991,74 Kč  1.200 Kč
 1 řidič - zvýhodněná cena *  826,45 Kč  1.000 Kč

 * zvýhodněná cena platí pro stálé klienty 

 

Kontaktní formulář pro individuální přihlášku:

zpět

 

Přihlášení