REKVALIFIKACE - ŘIDIČ MKD

Již před více než 10-ti lety vznikl na základě dlouhodobého požadavku dopravních firem v ČR projekt, který má ambice pomoci s hledáním budoucích dobrých řidičů nákladní dopravy a tím také snižovat míru nezaměstnanosti ve strukturálně postižených regionech, kterým bezpochyby oblast Mostecka je. Společnost Autoškola Bittner s.r.o. se jako vzdělávací organizace zabývá dopravním vzděláváním, organizováním odborných seminářů, školením řidičů, autoškolou a provozuje také akreditované školicí středisko pro výuku profesionálních řidičů v Litvínově a Chomutově. Vybraní adepti z řad nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci ÚP, procházejí rekvalifikačním kurzem, jehož cílem pak je postupné umístění úspěšných absolventů na trhu práce. Vzhledem k velké možnosti výběru lze říci, že si vybíráme opravdu pečlivě a to tak, abychom měli vysokou míru pravděpodobnosti, že úspěšní absolventi naleznou zaměstnání jako řidiči v kamionové dopravě. Účastníci získají tyto odborné kvalifikace:

 

- Řidičské oprávnění sk. C,T ve sdruženém výcviku a následně rozšíření na sk. C+E
- Osvědčení o přepravě nebezpečných látek ADR - cisterny, tř. 3 a 9
- Průkaz profesní způsobilosti řidiče dle zák. 247/2000 Sb.
- Certifikát o absolvování výcviku v ekonomickém, defenzivním a ekologickém způsobu řízení

 

Na výuce absolventů se podílí kvalifikovaní lektoři, kteří jsou odborníky ve své specializaci. Za důležité také lze považovatCvičná souprava IVECO a WECON skutečnost, že praktický výcvik v řízení probíhá na moderních vozidlech. Cvičnou soupravou je IVECO STRALIS EURO  5 a přívěs WECON o nejvyšší přípustné hmotnosti 42 t. Při přihlášení zájemce do kurzu je samozřejmostí, kromě vysvědčení o dosaženém vzdělání, také předložení výpisu z evidenční karty řidiče, který musí být „čistý", v krajním případě alespoň bez vážného přestupku. Je zřejmé, že samotnou praxi musí pak jednotlivci získat sami, ale po vstupu do případného zaměstnání je z této strany vykonáno maximum. Nejedná se totiž jen o pouhé získání řidičského oprávnění, ale jde o plnohodnotnou přípravu na povolání řidiče. Po zavedení aplikace Směrnice 59/2003 ES o profesní přípravě řidičů nákladních vozidel je nezbytným dokladem k řidičskému průkazu také "Profesní průkaz řidiče", který získá žadatel po absolvování školení ve státem akreditovaném školicím centru. Náplň školení je 140 hodin z toho 10 hodin jízdy, příp. 280/20 (u řidičů mladších 21-ti let). V učební osnově kurzu je pak věnována velká pozornost tématům, která se v autoškolách BĚŽNĚ nevyučují. Jedná se např.o znalost jednotlivých mezinárodních smluv, jako je AETR, resp. Nařízení EK 561/2005 (doba řízení - digitální tachografy), CMR (odpovědnost za přepravu z hlediska vztahu dopravních článků), ATP, TIR atd. Dále je účastník kurzu školen také v dalších předmětech: ekonomika dopravní společnosti, technologie silniční dopravy, logistika, právní problematika, postavení řidiče jako zástupce dopravce, ovládání digitálního tachografu apod. Ze všech těchto předmětů (je jich celkem 8), pak žadatel skládá zkoušku na Městském úřadě Litvínov na PC formou testu ( jízdy již ne - je již držitelem ŘP sk. C+E) a to za účelem získání Profesního průkazu.

 

Problém se zaměstnáváním kvalifikovaných a vhodných řidičů se začátkem 21.století totiž stále prohluboval a po našem vstupu do EU, spolu s postupným uvolňováním pracovního trhu ze stran stávajících členských zemí pro nově příchozí pracovníky z řad nových členů, se tento problém nadále zvyšuje. Jedním z důležitých faktorů, proč je nedostatek řidičů je skutečnost, že již v roce 1996 byla zrušena dlouhodobá praxe, kdy armáda vycvičila řidiče v braneckých kurzech, ti po té získali základní praxi při základní službě jako řidiči a po odchodu z armády plynule přecházeli k dopravním společnostem a tak bez výpadku postupně nahrazovali řidiče, kteří svou činnost končili, např. odchodem do penze apod. Je nutné však vzít v potaz, že skutečnou praxi absolventi rekvalifikačního kurzu nemají, ale je třeba, aby se dopravní společnosti nebály vzít do zácviku a ve zkušební době zjistily, zda jsou skutečně pro ně použitelní. Výhodou je především nižší věk absolventů, jejich zatímní „nezkaženost" různými nešvary a tedy šance pro dopravní společnosti si tyto řidiče vychovat, jak se říká, k obrazu svému. Předpoklady nutné k jejich zaměstnání jsou vytvořeny a měli by dostat šanci k uplatnění. Drtivá většina těchto absolventů, tak, jak jsem měl možnost v minulosti je poznat během kurzů, pracovat skutečně chtějí. Věřím, že dopravní společnosti v České republice tento projekt může oslovit a postupně jim pomoci ve stabilizaci svého stavu řidičů.

 

Jan Bittner - autor projektu

 

zpět

 

 

 

Přihlášení