učební osnova B

Nejčastější skupinou řidičského oprávnění je sk. B Jak se lidově říká - osobní automobil. Připravili jsme pro všechny budoucí zájemce o získání tohoto řidičského průkazu informaci o tom, co mu musí ze zákona autoškola poskytnout a kolik by taková služba měla stát.

 

1. Samozřejmě, že nejdůležitější částí výuky a výcviku je praktická část. Hodiny v autoškole jsou stanoveny stejně jako ve školách obecně, tedy jedná se o dobu 45 min. Těchto vyučovacích hodin je stanoven jako MINIMÁLNÍ počet 34 v tomto složení:

  2 hod. – řízení na autocvičišti

  5 hod. – řízení v minimálním provozu

21 hod. – řízení ve středním a intenzivním provozu

  2 hod. – praktický výcvik údržby vozidla

  4 hod. – praktický výcvik zdravotnické přípravy

Žadatel je standardně ve vozidle sám a jen jemu se věnuje instruktor. Pokud jsou přítomni i další žáci, NEMÁ to vliv na délku vyučovací hodiny jednotlivce - vždy jeho hodina trvá samostatně 45 min !!!

Podle mých dlouholetých zkušeností se i tak jeví tento počet, při dnešním provozu, přibližně u poloviny uchazečů jako nedostatečný. Autoškola má zákonem uloženu povinnost ukončit výcvik a předvést žadatele ke zkoušce nejdříve až po té, kdy má absolvován tento minimální počet hodin a současně nese autoškola právní odpovědnost, že nepředvádí žadatele, který evidentně nezvládá řízení vozidla. Pokud zkušební komisaři zjistí, že autoškola opakovaně předvedla ke zkoušce zjevně nepřipraveného žáka, pak by měla být autoškole ve správním řízení odebrána registrace k provozu (§ 6, odst. 1, písm "a" zák. 247/2000 Sb.) Neznám však jediný takový případ. Pokud však žadatel přesto na zkoušce trvá, i když je provozovatel autoškoly přesvědčen o opaku, ukončí autoškola výuku a výcvik pouze na základě jeho písemné žádosti! Ke všemu tomu slouží třídní knihy, vozové sešity se zaznamenáním počátečního a konečného stavu km a hodin v jízdě. Každou absolvovanou hodinu MUSÍ žadatel podepsat !!! a ještě se mu všechny hodiny zaznamenávají do průkazky, kterou MUSÍ mít žadatel po celou dobu trvání jeho kurzu u sebe v držení !

 

2. Neméně důležitou částí autoškoly je výuka teorie, která musí být v určitém rozsahu ještě před samotným zahájením výcviku v řízení a to předmětem "Teorie jízdy a zásady bezpečné jízdy" a pak plynule navazovat na probíhající výcvik v řízení. Těchto vyučovacích hodin je v tzv. dálkovém  studiu (někdy nesprávně označovaném jako rychlokurz) 11 v tomto složení:

5 hod. – výuka předpisů o provozu vozidel

1 hod. – výuka ovládání a údržby vozidla

3 hod. – výuka teorie zásad bezpečné jízdy

1 hod. – výuka zdravotnické přípravy

1 hod. – opakování a přezkoušení

 

aaa

Teprve po té, kdy žadatel absolvuje všechny hodiny praktického výcviku a teoretické výuky v tomto rozsahu, může jít na závěrečnou zkoušku, pokud je ke zkoušce připraven (viz výše). Předvedení dříve je hrubé porušení zákona s předvídatelným výsledkem zkoušky - NEPROSPĚL

 

 

Tak a teď zkusme trochu počítat. Autoškola má trvalé náklady na učebnu, kancelář, administrativu, účetní, energie, silniční daň, pojištění vozidel atd. a pak přímé náklady na jednotlivou hodinu výuky nebo výcviku v řízení. Budeme do základního výcviku v minimálním rozsahu počítat i 1 hod navíc, což je vlastně závěrečná zkouška. Podle vyhlášky MF se dnes proplácí tzv. "cesťák" ve výši 7 kč/km a v jedné hodině autoškola může najezdit v průměru i 25 km. Protože je opotřebení vozidla v autoškole evidentně vyšší, budeme tedy počítat s částkou o 20% navýšenou, t.j. 8,50 Kč/km. Samozřejmě že např. při nácviku couvání se najezdí méně, ale o to vyšší je spotřeba a opotřebení vozidla :

 

1. náklady na provoz vozidla - 29 hod x 25 km/hod = 725 km x 8,50 Kč = 6.612 Kč

2. mzdové náklady na 1 vyučovací hodinu v řízení, výcviku v údržbě a poskytování I.pomoci při sazbě 150 Kč/hod čistého činí přibližně 275 Kč superhrubé mzdy  - 35 x 285 Kč = 9.975 Kč

3. mzdové náklady na výuku teorie - 11 hod x 275 Kč = 3.025 Kč (zde je možné částku samozřejmě snížit konzultacemi ve skupině nejvýše 5 žadatelů)

4. ostatní náklady režijního charakteru v hodnotě 2.000 Kč na žadatele (kancelář, učebna, administrativa, silniční daň atd.....)

 

Jaký je tedy konečný výsledek?

  6.612,- Kč

  9.975,- Kč

  3.025,- Kč

  2.000,- Kč

-----------------

21. 612,- Kč

Tento výsledek neobsahuje žádný zisk, který je logickým vyústěním podnikatelské činnosti, jak se uvádí v Hospodářském zákoníku v § 2. Úřady práce vždy dříve přiznávaly uvádět v kalkulacích rekvalifikací zisk ve výši 15%. Držme se tedy tohoto údaje, pak platí, že

 

21.612,- Kč x 1,15 = 24.854 Kč

Je-li autoškola pak plátcem DPH, je třeba částku dále navýšit o cca 15% (rozdíl vstup - výstup), které musí odvést do státního rozpočtu.

 

Závěr:

Autoškolu obvykle absolvujete jen jednou v životě a má na vaše působení v provozu velký vliv. Jak sami vidíte z jednoduchého a přehledného vysvětlení, není to o tom, že autoškola někde stojí 6 tis a někde třeba 9 tis. Nelze to dělat za uvedené částky, ale ani za 12 nebo 15 tis. Prostě to musí autoškola více či méně ošidit. Ale kurz za 6.200 Kč v Ústí n/L je spíše projevem organizovaného zločinu. Podle zákona a s čistým svědomím pak vychází, že za dobře a precizně provedenou přípravu v autoškole zaplatíte cca 25 tis Kč. Riziko, že se stane např. to, co před dvěma měsíci v Žatci, kdy mladá dívka ve věku 18 let 2 týdny po zkoušce (!) při výjezdu z kruhového objezdu nezvládla řízení, vyjela do protisměru a střetla se s protijedoucím autobusem, bude marginální. Ta dívka na místě zemřela. Samozřejmě, že nelze srovnávat kupní sílu Německa a ČR. Ovšem náklady na provoz vozidla mají české autoškoly stejné, jako ty německé. V Německu stojí kurz na sk. B kolem 50 tis Kč. Proč by tedy v ČR měl stát 7 tis. Kč ??? Ve všech zemích EU platí (včetně např. Slovenska nebo Estonska), že cena kurzu na sk. B je zhruba jedna průměrné čistá mzda. Takže ono to vlastně sedí.....

 

zpět

 

Přihlášení