splátky

Kurzovné lze hradit ve splátkách tak, aby do konce kurzu byla uhrazena cena celá.

 

Příklad jednotlivých splátek:

varianta výcviku EXPRES za 18.900 Kč

 

1.splátka před zahájením praktického výcviku v řízení ve výši cca 40%, t.j. 7.000 Kč

2.splátka přibližně v polovině výcviku po jednom měsíci ve výši cca 30%, t.j. 6.000 Kč

3. splátka nejpozději v poslední den kurzu před zkouškou  5.900 Kč

 

 

 

zpět

 

 

 

Přihlášení