vstupní základní 140 hod

Kurz je zakončen zkouškou testem. Následně je pak na místně příslušném Městském úřadu úspěšnému žadateli vydán Profesní průkaz, resp. dojde k výměně ŘP do něhož se kódem uvede zápis o profesní způsobilosti.

 

CENA : 19.000 Kč

 

Podmínkou účasti je splnění zákonem požadovaných skutečností:

1. odevzdaná žádost - stáhněte ZDE (můžete ji také vyplnit při zahájení)

2. držitel min. ŘP sk. C (je možné současně začít se sk.C)

Vaše přihlášky nebo případné dotazy na další nejbližší kurz na tel: 731 814 402

 

Kdo musí být držitelem Profesního průkazu:

Školení se týká řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičský průkaz pro skupiny C, C+E, D a D+E nebo   podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Povinnost školení se týká občanů ČR a občanů členských států Evropské unie kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo občanů jiného než členského státu Evropské unie kteří vykonávají závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podnikají na území České republiky.

 

Rozsah vstupního školení

a) teorie pokročilého racionálního řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy
b) uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě
c) bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla
d) poskytování služeb a logistiky
e) hospodářské prostředí a organizace dopravního trhu
f) sociálně-právní prostředí v silniční dopravě
g) zdravotní rizika a jejich předcházení v provozu na pozemních komunikacíchh) prevence a řešení mimořádných událostí v provozu na pozemních komunikacích

Součet výše uvedených hodin teorie je 130. Dále pak žadatel absolvuje 10 hodin jízdy v obtížných podmínkách a učí se provádět základní úkony pro nakládky a vykládky vozidla, jako je zajíždění couváním k rampě, odplachtování vozidla z boku, shora, zajištění nákladu upínacími prostředky ap.

 

zpět

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info