opakované roční

K termínům pravidelného školení vydalo Ministerstvo dopravy 12.08.2009 metodický pokyn - č.j. 112/2009-160-PPZŘ/1, ve kterém se vyjadřuje ke lhůtám každoročního, opakovaného školení. Podle této metodiky se lhůty k opakovanému školení počítají vždy k datu vydání profesního průkazu. Avšak příslušná směrnice EP, kterou byly zavedeny profesní průkazy ve členských státech EU, nestanovuje povinnost absolvovat školení každoročně. Proto Ministerstvo dopravy ČR od tohoto požadavku "tiše" ustoupilo a pokud řidič k výměně doloží 5 absolvovaných školení (třeba v jednom týdnu za sebou), průkaz vymění.

OD 19.LEDNA 2013:

Od tohoto data se již nové Profesní průkazy jako zvláštní doklad nevydávají. Skutečnost, že je řidič držitelem tohoto průkazu se vyznačuje zvláštním kódem na zadní stranu řidičského průkazu ve sloupci 12. Takže při podání žádosti o výměnu Profesního průkazu Vám bude vyměněn ŘP.

Kód se skládá z čísla 95 a za ním v závorce datum platnosti - např. takto: 95(02.10.18). To znamená, že v tomto případě končí platnost Profesní způsobilosti 2.října 2018. Do tohoto data opět musí řidič absolvovat pět školení.

Ubývá nám tedy jeden průkaz a současně s účinností od 17.6.2013 vydalo Ministerstvo dopravy "Usměrnění činnosti", kterým stanovuje, že při těchto výměnách ŘP z důvodu končícího Profesního průkazu není nutné měnit kartu k digitálnímu tachografu a je možné jí nechat doběhnout do doby platnosti. Při samotné výměně karty k tachografu pak Vám úřad nesmí starou kartu odebrat z důvodu prokazování uplynulých činností. Naopak Vy byste měli nejpozději do 60 dnů starou kartu na úřad vrátit !!!

 

Orientační osnova pravidelných sedmihodinových školení:

1. Uložení a zajištění nákladu na vozidle, bodový systém - přestupky, pokuty

2. Defenzivní a hospodárná jízda, teorie a zásady bezpečné jízdy, vliv pneumatik na bezpečnost, faktory ovlivňující ekonomiku provozu) 

3. Pracovní režim osádek vozidla, pravidla silničního provozu 

4. Přeprava a manipulace s nebezpečnými věcmi dle ADR (přeprava omezeného množství, podlimitní množství, vyňatá množství, doklady) a přeprava dle ATP

5. Řidič obětí únavy, stres management, moderní technika motorových vozidel, dopravní nehody

 

Termíny školení v roce 2017

         DATUM           
         ZAHÁJENÍ       
  TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ   
14.01.2017  09.00 hod  06.01.2017
11.02.2017  09.00 hod  03.02.2017
11.03.2017  09.00 hod  03.03.2017
22.04.2017  09.00 hod  14.04.2017
13.05.2017  09.00 hod  05.05.2017
24.06.2017  09.00 hod  16.06.2017
19.08.2017  09.00 hod  11.08.2017
23.09.2017  09.00 hod  15.09.2017
14.10.2017  09.00 hod  06.10.2017
11.11.2017  09.00 hod  03.11.2017
09.12.2017  09.00 hod  01.12.2017
29.12.2017  09.00 hod  22.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aV případě objednávky vyššího počtu řidičů (min.10) mimo uvedené termíny, nalezneme jiný po dohodě s Vámi a jen pro Vás.

 

Důležité upozornění:

Konání školení musí akreditované školicí středisko oznámit Krajskému úřadu v Ústí n/L nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání školení. Proto je bezpodmínečně nutné podat včas přihlášku - viz uzávěrka přihlášek.

 

Cena školení : 800 Kč 

 

Kontaktní formulář pro podání přihlášky:

 

zpět

 

 

 

Tato stránka používá cookies. Vice info