Autoškola Litvínov

Autoškola Bittner je nejstarší soukromou autoškolou v Litvínově působící na trhu již od roku 1991. Po celou dobu jsme se zaměřovali na nejvyšší možnou kvalitu naší práce. Bylo nám ctí, že jsme se setkávali v autoškole už i s dětmi našich dávných žáků a velmi jsme si toho považovali. Našim klientům se věnovali profesionálové s dlouholetou praxí v oboru a pedagogickým vzděláním.  Vždy jsme garantovali, že hlavním motivem naší práce bylo naše klienty naučit všemu důležitému, co je v dnešním provozu pro přežití naprosto nezbytné.

Orgány státního odborného dozoru, které mají v kompetenci provádět kontrolní činnost nad autoškolami, však naprosto selhaly a jsou již nefunkční. Autoškolství jako vzdělávací obor je zcela degradováno, na úplném dně. Proto je dnes možné nabízet kurzy na sk. B už i za 6.200 Kč bez DPH nebo i sk. C pod 10 tisíc! (např. Ústí n/L, Teplice, ale nejen tam....), Jistou autoškolou v Ústí n/L prochází až 100 žáků měsíčně právě za tyto ceny! Ty jsou však v naprostém rozporu s ekonomickou realitou, jde o nezákonné jednání. Závěr se nabízí jasně - obří korupce. V každém kraji jsou taková "hnízda", která pak nastavují naprosto nesmylné ceny všem okolo sebe. Okrádání žáků v jejich právech, brutální zkracování počtu POVINNÝCH vyučovacích hod, žádná výuka teorie, nedodržování učební osnovy stanovené zákonem 247/2000 Sb. - to je pak, bohužel, logický důsledek tohoto stavu. My "služebně starší" můžeme jen s nostalgiíí vzpomínat na kdysi vyspělé československé autoškolství v rámci tehdejšího Svazarmu. Záviděl nám jej doslova celý svět (to není vtip).

Víme, že je v naší profesi je velké množství provozovatelů autoškol z celé republiky, kteří mají na věc stejný názor. Někteří zvažují ukončení činnosti, jiní to již udělali. Existuje i řada zkušebních komisařů, kterým se současný způsob rovněž nelíbí. Ale je nás málo. Ten, kdo to může (a musí) řešit je Ministerstvo dopravy. Dlouhá léta jsme se pokušeli nějakým způsobem doslova donutit MD k jakékoli změně. A výsledek? Nic, velké nic! Existují různé modely v zemích vedle nás, které jsou mnohem dále. Německý, maďarský, slovenský..... Případně by se dal udělat ještě lepší - český. A to kombinací například těch uvedených zahraničních. Ale to by musely kompetentní orgány chtít. A ony nechtějí. Není politická vůle - tuto demagogii jsme dlouhá léta slýchali z úst ministrů dopravy, jejich náměstků, ředitelů odboru 160. Na zkoušky jsou tak dnes předváděni velmi často žadatelé o ŘP, kteří jsou absolutně nepřipraveni k provedení zkoušky a následnému vstupu do dnešního provozu. Jak je možné, že občas i uspějí, je záhadou...... Stav na českých silnicích podle toho však vypadá. Způsobem, kdy jsme vlastní autoškolu dotovali z jiných činností a na úkor vlastního času, za současného přihlížení a totální nečinosti státu, my už pracovat dále nechceme a proto:

 

 

sipka

S účinností od 1.7.2019 zastavujeme všechny kurzy k získání ŘO sk. B, B+E, C, C+E

Zajímá Vás, jaké povinnosti má ze zákona autoškola ke klientovi? Pak pokračujte ZDE

 

 

Nadále provádíme tyto kurzy

  • ŘP sk. T
  • pravidelná školení řidičů s profesním průkazem včetně získání nového profesního průkazu
  • školení řidičů referentských vozidel podle ZP
  • kurzy k získání Osvědčení pro přepravy nebezpečných látek ADR
  • další semináře a školení v silniční dopravě

 

 

 

 

 

zpět

 

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info